Extra

CLUBLIED.

In de archieven vindt men een drietal clubliederen. Twee van deze liederen wordt hieronder afgeprint. Het is staplied en werd gecomponeerd, juist na de eerste grote crisis, als antwoord hierop.
Dus muziekliefhebber, daag uw eigen uit en speel “Sportkring’s lied” Gecomponeerd door Frank Van Doors, Oktober 1929.

Een duidelijker kopij is te verkrijgen bij de webmaster.


Supportersclub “DE BLUSSERS”
Jaarlijks referendum: VERDIENSTELIJKE SK-SPELER
1986 – 1987 Dirk Van Der Beken 1995 – 1996 Jean-Pierre Ngabu 2004 – 2005 Bjorn Sengier 2013 – 2014 Brecht Laleman
1987 – 1988 Thierry Lootens 1996 – 1997 Patrick Maache 2005 – 2006 Frederik Thoma 2014 – 2015 Jaric Buysse
1988 – 1989 Wim Delbaere 1997 – 1998 Steve De Groote 2006 – 2007 Bob Cousin 2015 – 2016 Jerome Mezine
1989 – 1990 Hans De Groote 1998 – 1999 Tony Sergeant 2007 – 2008 Loduvic Buysens 2016 – 2017  Tom Vandenberghe
1990 – 1991 Nico Vanderdonckt 1999 – 2000 Mario David 2008 – 2009 Soren Van De Moortele 2017 – 2018 Arnaud De Greef
1991 – 1992 Luc Feys 2000 – 2001 Hendrik Van Hende 2009 – 2010 Mathias Velghe 2018 – 2019 Tom Vandenberghe
1992- 1993 Nico Vanderdonckt 2001 – 2002 David Welvaert 2010 – 2011 Alain Van Mieghem 2019 – 2020 Lennart Mertens
1993 – 1994 Bert Dhondt 2002 – 2003 Bjorn Cool 2011 – 2012 Frederic Dindeleux 2020 – 2021 Youssef Challouk
1994 – 1995 Patrick Maache 2003 – 2004 Joris Brewaeys 2012 – 2013 Xavier Deschacht 2021 – 2022 Youssef Challouk

1945 – 1955
De supervedetten van die tijd.

Voorstelling van de SK topspelers uit de periode 1945 – 1953.

1945-1953 supervedetten

LIBERAS / LIBERAAL ARCHIEF GENT
Archief 1926 -1987 SK DEINZE bewaard in Liberaal Archief te Gent .

Liberaal Archief/Liberas is het erfgoedcentrum voor de geschiedenis van het vrijheidsideaal in al zijn facetten. De organisatie is in 1982 opgericht als bewaarplaats voor de geschiedenis van het liberalisme in Vlaanderen en België. Intussen is Liberaal Archief/Liberas uitgegroeid tot een archiefinstelling die zich ook richt op personen, denkgroepen, (niet-zuilgebonden) beroepsorganisaties, vrije beroepen en allerlei andere groepen die een bijdrage lever(d)en aan het realiseren van het vrijheidsideaal. Liberaal Archief/Liberas is een open huis met een dynamische publiekswerking die de basiswerking ondersteunt.
Uit de missie van het Liberaal Archief:
‘Het Liberaal Archief is het erfgoedcentrum voor alle individuen en organisaties die het liberale gedachtegoed aanhangen, ontwikkelen of uitdragen.
In het liberale gedachtegoed staan het vrije denken en handelen en de individuele rechten centraal. Ze worden vertaald in het streven naar vrijheid, emancipatie, zelfontplooiing en democratie.’
‘Het Liberaal Archief legt zich toe op het verzamelen en beheren van erfgoed van alle personen, groeperingen en organisaties, ongeacht hun omvang, in België en Vlaanderen, die zich laten inspireren door het liberale gedachtegoed en het vrije
denken en handelen.’
‘Het Liberaal Archief is een open huis met een hoogstaande dienstverlening. Openheid, veelzijdigheid en kwaliteit kenmerken de werking voor een divers publiek via informatie, vorming en beleving

SK Deinze en het Liberaal Archief Gent

Liberas/Liberaal Archief bewaart verenigings- en personenarchieven die gerelateerd zijn aan de geschiedenis van het liberalisme in de breedste zin van het woord. Tot de collectie verenigingsarchieven behoren ook heel wat sportverenigingen. Onder meer het archief van Sportkring Deinze (SK Deinze) van de oprichting in 1926 tot 1987 vond in Liberas/Liberaal Archief onderdak.
Het verhaal van SK Deinze is nauw verknoopt met dat van de liberaal gezinde ondernemersfamilie Torck. Bij de oprichting van SK Deinze werd kinder- en speelwagenfabrikant Emiel Torck aangesteld als voorzitter. In1932 werd hij opgevolgd door zijn zoon Georges die meer dan een halve eeuw voorzitter bleef, tot 1988. Ook van Emiel en Georges Torck wordt archief bewaard in Liberas/LiberaalArchief.
Het archief van SK Deinze (en bij uitbreiding dat van andere sportarchieven) is een onvermoede bron voor genealogen en lokale heemkundigen.
Op 28 februari plaatste het Liberaal Archief de collectie “SK Deinze” in het “spotlights”. Ter dienen gelegenheid, verscheen er een artikel over de vereniging SK Deinze, geschreven door Kim Descheemaeker.
In het tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen Vlaamse Stam verscheen een artikel van Kim Descheemaeker, onderzoeksmedewerker Liberas/Liberaal Archief, waarin ze dit archief uitgebreid bespreekt.

De website van het liberaal archief is te vinden op: https://www.liberas.eu/

Vul in de zoekpagina van de website sk deinze in en men komt terecht op het archief SK DEINZE

De hierna volgende pdf link toont de inventaris van het archief SK DEINZE.
Inventaris archief 1926-1987 SK DEINZE

Het bestand is een pdf. Om bestand te openen is Adobe Reader nodig, vrij te downloaden vanuit internet.

Door Kim Descheemaeker, liberaal archief werd het volgende artikel op 28 februari 2019 gepubliceerd.
Het archief van SK DEINZE in Liberaal Archief/Liberas.

Het bestand is een pdf. Om bestand te openen is Adobe Reader nodig, vrij te downloaden vanuit internet.


Reacties zijn gesloten.